Misfornøyde med soknepresten

Kautokeino kirke er en av de med flest kirkegjengere i Norge. Nå er folk misfornøyde med sokneprestens framtreden i forbindelse med begravelser.

Kautokeino kirke

Kautokeino kirke er en av de med flest kirkegjengere i Norge. Nå er folk misfornøyd med sokneprestens framtreden i forbindelse med begravelser.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK
Ellen Anne Stabursvik

Ellen Anne Buljo Stabursvik håper ingen andre trenger å oppleve det samme som hun gjorde.

Foto: Sara Marja Magga/Sametinget

Ellen Anne Buljo Stabursvik mistet sin ektemann for ett år siden. Hun forteller at soknepresten ikke hadde tid til å møte henne før begravelsen – i det hele tatt.

Stabursvik: – Presten var i vedskogen

Stabursviks avdøde mann hadde ønsket å bli begravd i Kautokeino, og Stabursvik tok kontakt med soknepresten for å spørre om han kunne ta i mot båren den aktuelle søndagen.

– Da fikk jeg til svar at han var i vedskogen, og at han ikke hadde anledning til å ta i mot oss, da vi ankom Kautokeino med båren, sier Stabursvik.

Stabursvik tok kontakt med presten på nytt. Denne gangen for å planlegge selve begravelsen.

– Jeg spurte om han kunne komme hjem til meg, for å velge salmer og planlegge begravelsen sammen med meg. Det hadde han heller ikke tid til, sier Stabursvik.

Fikk ikke møte presten før på ektemannens begravelse

Deretter foreslo Stabursvik at hun kunne komme innom sokneprestens kontor i Kautokeino. Da fikk hun beskjed av presten at dette var unødvendig, da hun kunne ringe menighetskontoret og oppgi hvilke salmer hun hadde plukket ut.

Det hele endte med at Stabursvik ikke fikk møte presten før på ektemannens begravelse.

– Jeg håper at ingen trenger å komme i en slik situasjon. Det var veldig tungt å oppleve at presten ikke hadde tid til å møte meg før begravelsen. I en sorgsituasjon blir man jo sårbar, forteller Stabursvik.

Etterlatt: – Presten avbrøt kranseopplesningen

Soknepresten i Kautokeino, Bjarne Gustad, vil ikke bli intervjuet av NRK Sápmi. Men han kan fortelle at han har tid til å snakke med folk som trenger det.

Gustad sier videre til NRK at han ikke husker det som skjedde i forkant av den aktuelle begravelsen i fjor, men sier det er beklagelig hvis Ellen Anne Buljo Stabursvik opplevde det slik som NRK beskriver det for han.

NRK Sápmi har snakket med flere som forteller at de har hatt ubehagelige opplevelser med den aktuelle presten i forbindelse med dødsfall og begravelser i familien.

En av disse er John Ole Bjørklund fra Kautokeino. Han forteller at under morens begravelse sist vår, avbrøt presten kranseopplesningen.

Til dette svarer sokneprest Gustad at for å få plass til salmesang og prekenen, bruker han å råde folk til å ikke lese opp alle kransehilsninger under en begravelsen.

– Dette kan godt gjøres under minnestunden, mener Gustad.

Gustad minner og på at andre i menighetskontoret også utfører menighetsarbeid. Han nevner blant annet at kirkevergen, som kan bistå presten i noen oppdrag.

Menighetsrådets leder vil ikke kommentere

Inga Gunhild Buljo Kemi

Menighetsrådets leder, Inga Gunhild Buljo Kemi, vil ikke kommentere saken.

Foto: NRK

Menighetsrådets leder, Inga Gunhild Buljo Kemi, vil ikke kommentere saken. Likevel beklager hun hvis folk har hatt ubehagelige opplevelser og oppfordrer folk til å ta kontakt med menighetsrådet hvis man opplever slikt.

Nord-Hålogaland bispedømme opplyser om at de ikke har fått inn noen klager fra Kautokeino, og sier til NRK at dette er noe helt nytt for de.